API
 Home    API

                       L’agent immobiliari és el professional, la vocació del qual, és satisfer les necessitats dels consumidors en matèria d’habmans juntesitatge amb un coneixement exhaustiu del seu entorn (mercat, teixit associatiu, persones, institucions,…), participant en el dia a dia de la ciutat de forma activa amb la voluntat de millorar la seva comunitat i ser un referent social de solidaritat i honradesa.

 

L’API és un professional que:

  • Entén el sector immobiliari i ajuda la societat a entendre’l.

  • Vetlla amb coherència pels interessos econòmics dels seus clients.

  • Ofereix garantia, rigor i transparència al consumidor.

  • Treballa per oferir solucions en un entorn complex.

  • En definitiva, dóna tranquil·litat al consumidor en les seves necessitats de compravendes, lloguers, administració de patrimonis, etc.

    A Catalunya s’ha regulat l’exercici de l’activitat amb la creació del Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, de caràcter obligatori, a l’empar de la  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i del Decret 12/2010, que el desenvolupa.

     El Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya és un instrument que permet acreditar les condicions de qualitat dels agents immobiliaris que exerceixen l’activitat amb establiment obert al públic a Catalunya. La inscripció atorga la condició d’agent immobiliari homologat i permet acreditar que es reuneixen els requisits i les condicions adequades per exercir aquesta activitat.